وزیر بهداشت: جامعه پزشکی داروهای خارج از فهرست دارویی کشور تجویز نکنند

۱۴۰۱/۳/۹

بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت گفت: «جامعه پزشکی از تجویز داروهای جدید خارج از فهرست دارویی کشور پرهیز کنند چراکه مبنای پوشش بیمه‌ای از دارو، دارونامه رسمی کشور است و خارج از دارونامه، پوشش بیمه‌ای برای داروها وجود ندارد»

اخبار
بررسی بازارها
خلاصه خبرها

پربیننده‌ترین ویدیو‌ها

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید