وزیر ارتباطات: هم سرعت اینترنت تلفن همراه و هم اینترنت خانگی افزایش داشته است

۱۴۰۱/۲/۲۴

عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات گفت هم سرعت اینترنت تلفن همراه و هم اینترنت خانگی افزایش داشته است.

او افزود: «مراجع جهانی و سایت‌های معتبری در مورد سرعت ارائه خدمات اینترنت قابل استناد هستند و ما نیز آن را می‌پذیریم.»

اخبار
مرور مطبوعات
خبر ورزشی

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید