درخواست گل‌گهر برای بررسی پرونده بازیکن گابنی، توسط کمیته استیناف رد شد

۱۴۰۱/۲/۲۱

با توجه به اینکه فایل صوتى سند قوى در تاثیرگذارى روى راى نیست و قاضیان دو کمیته انضباطى و استیناف در خصوص راى اتفاق نظر داشتند و تاثیرپذیرى این افراد از پیام صوتى منطقى نیست و راى دو کمیته متکى به دلایل روشن مرتبط با استفاده از بازیکن غیرمجاز بوده، قرار رد اعاده دادرسى صادر شد.

قصه مردم
چشم‌انداز
بررسی بازارها

پربیننده‌ترین ویدیو‌ها

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید