علی کریمی به رئیس فدراسیون بدنسازی: یه میز چقدر ارزش داره؟! خداروشکر ما نشدیم

۱۴۰۱/۲/۱۵

علی کریمی، ستاره پیشین فوتبال ایران، در یک استوری به انتقاد از صحبت‌های رییس فدراسیون بدنسازی پرداخته و نوشته است: «یعنی یه میز چقدر ارزش داره؟! خدا رو شکر ما نشدیم».

پیش از این نصیرزاده، گفته بود: فدراسیون با زنانی که در رشته‌های پرورش‌اندام فعالیت کنند، برخورد خواهد کرد.

خبر
امروز
اخبار

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید