ابراهیم رئیسی: هیچ ورزشکار قهرمانی نباید دغدغه شغل داشته باشد

۱۴۰۱/۲/۱۰

ابراهیم رئیسی در دیدار با گروهی از ورزشکاران در پاسخ به درخواست‌های شغلی برخی از آنها گفت: «در دولت راهکار رفع مشکل اشتغال قهرمانان و استخدام آنان را قطعی کردیم و هیچ قهرمانی نباید دغدغه شغل داشته باشد.»

تازه‌ترین خبرها

امروز
نگاه روز
هت‌تریک با مزدک میرزایی

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید