اتحادیه فروشندگان میوه: ترک‌ها برای حفظ آب کشت هندوانه را کم کردند و از ایران وارد می‌کنند

۱۴۰۱/۲/۷

اسماعیل مرادیان، نایب رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی، به ایلنا گفت ترک‌ها برای حفظ منابع آبی خود میزان کشت هندوانه را کاهش دادند و صادرات از ایران به ترکیه شدت گرفته است. او افزود روزانه بیش از ۷۰۰ کانتینر هندوانه از ایران به ترکیه صادر می‌شود.

امروز
اخبار
جهان‌نما

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید