ابراهیم رئیسی: راهبرد نظام جمهوری اسلامی ایجاد امید بین مردم است

۱۴۰۱/۲/۴

ابراهیم رئیسی با بیان این که «راهبرد نظام جمهوری اسلامی» ایجاد امید بین مردم و «راهبرد دشمن ایجاد یاس و ناامیدی» است، گفت: «هرکس با سخن و اقدام خود موجب تقویت امید بین مردم شود در مسیر راهبرد نظام است و هر کسی که موجب یاس و ناامیدی شود، در راستای راهبرد دشمنان گام برمی‌دارد»

بررسی بازارها
امروز
نگاه روز

پربیننده‌ترین ویدیو‌ها

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید