طالبان زبان فارسی را از تابلوی دستگاه قضایی حذف کرد

۱۴۰۱/۲/۲

تابلوی جدیدی که طالبان برای دادگاه عالی در کابل نصب کرده، به دو زبان پشتو و انگلیسی بوده و زبان فارسی از آن حذف شده است.

بر همین اساس، عبارت قبلی «ستره محکمه» نیز به «قضائیه قوه» تغییر یافته است.

اخبار و اخبار ورزشی
تاریخ شفاهی
اخبار

پربیننده‌ترین ویدیو‌ها

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید