آمریکا: اگر ایران خواهان لغو تحریم‌های فرابرجامی است باید به نگرانی‌های فرابرجامی پاسخ دهد

۱۴۰۱/۱/۲۹

ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفت: «اگر ایران خواهان لغو تحریم‌ها فراتر از برجام است، باید به نگرانی‌های فراتر از برجام ما پاسخ دهد.»

او افزود: اگر ایران نمی‌خواهد از مذاکرات برای حل سایر مسائل دوجانبه استفاده کند، می‌توانیم خیلی سریع در مورد برجام به توافق برسیم.

بررسی بازارها
امروز
نگاه روز

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید