ابراهیم رئیسی: دولت امید ایجاد شده در مردم را به نشاط و سرمایه اجتماعی تبدیل خواهد کرد

۱۴۰۱/۱/۲۷

ابراهیم رئیسی گفت: «امید و انتظار مثبت از دولت به وجود آمده که باید با عمل ارتقا یابد. ارتقای این امیدواری به معنای تبدیل آن به مشارکت، نشاط و سرمایه اجتماعی است.» او افزود: «مجاز به توقف و عقب‌گرد نبوده و محکوم به موفقیت هستیم.»

اخبار
چند چند

پربیننده‌ترین ویدیو‌ها

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید