نماینده رباط‌ کریم:چرا ممنوعیت گرداندن حیوانات نجس هنوز در دستور کار نیست؟

۱۴۰۱/۱/۲۳

حسن نوروزی نماینده رباط‌ کریم در تذکری به هیات رییسه مجلس گفت: «دو سال قبل طرحی را تحت عنوان ممنوعیت گرداندن حیوانات نجس العین در شهر را تقدیم هیات رییسه کردیم اما متاسفانه تاکنون در دستورکار صحن قرار نگرفته است.»

انسان، زمین، فردا
اخبار
جهان‌نما

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید