خبرگزاری ایرنا: محمدصادق دارایی، دومین روحانی مصدوم در حمله در مشهد جان باخت

۱۴۰۱/۱/۱۸

خبرگزاری ایرنا نوشت محمد صادق دارایی، روحانی دیگری که در حمله با چاقو در مشهد زخمی شده و بستری بود، جان باخت.

نگاه روز
اخبار
پنجره

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید