آمریکا و سه کشور اروپایی: در موضوع هسته‌ای ایران برای سناریوهای غیر از دیپلماسی آماده‌ایم

۱۴۰۱/۱/۱۷

وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در نشستی در بروکسل درباره مذاکرات برجام، راه حل دیپلماتیک را بهترین گزینه موجود دانستند، اما تاکید کردند اگر لازم شد برای سناریوهای دیگر نیز آمادگی دارند

اخبار
چشم‌انداز
خبر

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید