مأموریت قالیباف به کمیسیون امور داخلی مجلس در پی اتفاقات بازی ایران-لبنان

۱۴۰۱/۱/۱۰

رئیس مجلس نوشت: رفتار غیرمنطقی و دور از شأن در مواجهه با بانوان که ناشی از کاستی‌های مدیریتی بود، عموم مردم را متاسف و متاثر کرده است. کمیسیون امور داخلی مامور شده است تا با قید فوریت و با احضار مسئولان خاطی، به این سوء مدیریت رسیدگی کند و زمینه استیفای حقوق بانوان را فراهم کند.

امروز
نگاه روز
اخبار ۲۳

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید