مسئول نمایندگی خامنه‌ای در وزارت دفاع: منابر چند دقیقه‌ای در فضای مجازی منتشر کنیم

۱۴۰۱/۱/۱۰

ضیاالدین آقاجان‌پور، مسئول نمایندگی خامنه‌ای در وزارت دفاع، با بیان اینکه اکنون فضای مجازی به «قتلگاه فرهنگی» تبدیل شده، گفت: «باید در این فضا فعال‌تر باشیم و منابر چند دقیقه‌ای در فضای مجازی منتشر کنیم.»
او افزود: «لباس روحانیت، نشان علم و دانایی است و علما جانشینان پیامبرند.»

اخبار
تیتر اول
اخبار و اخبار ورزشی

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید