معاون میراث‌ فرهنگی ایران: پرونده ثبت جهانی افطاری برای یونسکو ارسال شده است

۱۴۰۱/۱/۹

علی دارابی معاون میراث‌فرهنگی ایران گفت: «پرونده ثبت جهانی افطاری و سنت‌های اجتماعی و فرهنگی وابسته آن، پرونده هنر تذهیب و پرونده زیارت رضوی برای یونسکو ارسال شده است.» او افزود: «این پرونده به صورت مشترک میان ایران، ترکیه، آذربایجان، تاجیکستان و ازبکستان تدوین شده است.»

خلاصه خبرها
چشم‌انداز
قصه مردم

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید