حامد اسماعیلیون: سه سال است نوروز به این خانه نمی‌آید، سال کسی تحویل نمی‌شود

۱۴۰۱/۱/۹

حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های هواپیمای اوکراینی درباره سفر اخیر و مکالمه‌اش با مامور مرزبانی نوشت: «از پارکینگ اداره‌ مرزبانی به سمت جایی در جنوب بیرون می‌زنم. سر اولین پیچ گوشی را خاموش می‌کنم. سه سال است نوروز به این خانه نمی‌آید. سال کسی تحویل نمی‌شود.»

اخبار و اخبار ورزشی
تاریخ شفاهی
اخبار

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید