ابراهیم رئیسی: باید کاری کرد که در سال جاری فقر مطلق وجود نداشته باشد

۱۴۰۱/۱/۸

ابراهیم رئیسی امروز، هشت فروردین ۱۴۰۱ در جلسه کارگروه رفع فقر مطلق گفت: باید با بسیج امکانات و برنامه‌ریزی اقداماتی انجام داد که در سال جاری فقر مطلق وجود نداشته باشد
رئیسی پیش از این و در روز ۱۴ اسفند گفته بود که «فقر مطلق زیبنده نظام ما نیست و باید در همین سال ۱۴۰۰ برطرف شود»

قصه مردم
چشم‌انداز
بررسی بازارها

پربیننده‌ترین ویدیو‌ها

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید