احمد جنتی: اگر بتوانیم شکم گرسنه را سیر کنیم معجزه کرده‌ایم

۱۴۰۰/۱۲/۱۷

احمد جنتی در اجلاسیه مجلس خبرگان گفت ما اگر بتوانیم شکم گرسنه را سیر کنیم معجزه کرده‌ایم. این جزو وظایف ماست که آنان را سیر کنیم و این حداقل کار است. ما باید پوشاک، درمان و بهداشت آنان را هم تامین کنیم

نگاه روز
اخبار ۲۳
۲۴ با فرداد فرحزاد

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید