معاون مجمع بیداری اسلامی: روسیه و چین برای مقاومت برابر تحریم‌ها، ایران را الگو قرار دهند

۱۴۰۰/۱۲/۱۶

حسین اکبری، معاون مجمع جهانی بیداری اسلامی با بیان اینکه ایران راه مبارزه با تحریم‌ها را شناخته، گفت: «اگر روسیه و چین و سایر ملت‌ها بخواهند برابر تحریم‌های خارجی مقاومت کنند، باید از مدل و الگوی ایران بهره ببرند.»
او افزود: «روسیه و چین از ترس تحریم اقدامات خود را متوقف نکنند.»

اخبار ۲۳
۲۴ با فرداد فرحزاد
انسان، زمین، فردا

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید