رییس جامعه بسیج زنان: به اسم اشتغال، زن را از داشتن خانواده و فرزند محروم کرده‌اند

۱۴۰۰/۱۲/۱۶

مینا بیابانی، رییس جامعه بسیج زنان با بیان اینکه دنبال مطالبه‌گری از غرب در خصوص ظلمی که به زن روا داشته، هستیم به روزنامه «جوان» گفت: «به اسم آزادی و دادن مسئولیت و بهره‌برداری از زنان به اسم اشتغال، ظلم بزرگی به زن است که او را از داشتن خانواده، فرزند و همسر محروم کرده است.»

خبر
امروز
اخبار

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید