حسین شریعتمداری: مگر قرار است تحریم‌ها باقی بماند که روسیه از آمریکا تضمین خواسته است؟

۱۴۰۰/۱۲/۱۵

حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، در واکنش به سخنان وزیر خارجه روسیه نوشت: «مگر قرار است تحریم‌های تجاری و اقتصادی باقی بماند که روسیه برای آنکه مشمول آنها نشود از آمریکا تضمین می‌خواهد؟» او تاکید کرد که باید لغو همه تحریم‌ها در توافق آمده باشد.

نگاه روز
تیتر اول
سرانجام، قانون

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید