آمریکا شهروندانش را از مشارکت در هر معامله‌ای با بانک مرکزی روسیه منع کرد

۱۴۰۰/۱۲/۹

آمریکا شهروندانش را از مشارکت در هر معامله‌ای که شامل بانک مرکزی روسیه، صندوق دارایی ملی یا وزارت دارایی روسیه باشد، منع کرد

انسان، زمین، فردا
اخبار
چشم‌انداز

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید