روسیا الیوم: گروه‌های تحت حمایت ایران درباره ائتلاف با مقتدی صدر به خامنه‌ای نامه نوشتند

۱۴۰۰/۱۱/۵

روزنامه روسیا الیوم بە نقل از منابع مطلع در عراق گزارش داد برخی گروه‌های شیعی مورد حمایت ایران تحت عنوان چارچوب هماهنگی در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی اعلام کردند که مقتدی صدر رهبر جریان صدر حاضر به ائتلاف با این نیروها به جز ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی است.

بنابر گزارش روسیا‌ الیوم خامنه‌ای بر اهمیت حفاظت از یکپارچگی چارچوب هماهنگی حتی به قیمت مشارکت نکردن در دولت و ماندن در اپوزیسیون کرده است.

همزمان رهبر جریان صدر در سخنرانی یک بار دیگر بر انحلال گروەهای مسلح مورد حمایت ایران تاکید کرد.

مقتدی صدر روز دوشنبە با اشارە بە تحولات سیاسی عراق نسبت بە انحلال گروەهای مسلح تاکید کرد و گفت سلاح بی ضابطە باید تحویل دولت دادە شود.

او در بخش دیگری از سخنانش گفت: «برخی از جریان‌های سیاسی اصرار به بازگشت جریان صدر داشتند و یک سند اصلاحی برای بازگشت این جریان امضا کردند اما شرط ما این بود کە گروه‌های مسلح سلاح‌هایشان را تحویل دهند.»

تاکید دوبارە صدر بر لزوم انحلال گروەهای مسلح در حالیست کە تلاش جریان‌ها برای تعیین نخست وزیر آیندە بە جایی نرسیدە است.

روز یکشنبە منابع مطلع فاش کردند جریان صدر سە نامزد برای دریافت پست نخست وزیری را معرفی کردە کە مصطفی الکاظمی یکی از آن‌هاست.

هم‌زمان قرار است دادگاە فدرال عراق روز سه‌شنبه پنجم بهمن دربارە شکایات گروەهای مسلح از انتخاب روسای مجلس عراق حکم نهایی را صادر کند.

بنابر نتایج نهایی انتخابات عراق که ۱۸ مهر امسال برگزار شد از ۳۲۹ کرسی مجلس این کشور ائتلاف به رهبری مقتدی صدر با ۷۳ کرسی اکثریت پارلمان را در اختیار گرفت.

روزنامه روسیا الیوم بە نقل از منابع مطلع در عراق گزارش داد برخی گروه‌های شیعی مورد حمایت ایران تحت عنوان چارچوب هماهنگی در نامه‌ای به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام کردند که مقتدی صدر رهبر جریان صدر حاضر به ائتلاف با این نیروها به جز ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی است.

بنابر گزارش روسیا‌ الیوم خامنه‌ای بر اهمیت حفاظت از یکپارچگی چارچوب هماهنگی حتی به قیمت مشارکت نکردن در دولت و ماندن در اپوزیسیون کرده است.

همزمان رهبر جریان صدر در سخنرانی یک بار دیگر بر انحلال گروەهای مسلح مورد حمایت ایران تاکید کرد.

مقتدی صدر روز دوشنبە با اشارە بە تحولات سیاسی عراق نسبت بە انحلال گروەهای مسلح تاکید کرد و گفت سلاح بی ضابطە باید تحویل دولت دادە شود.

او در بخش دیگری از سخنانش گفت: «برخی از جریان‌های سیاسی اصرار به بازگشت جریان صدر داشتند و یک سند اصلاحی برای بازگشت این جریان امضا کردند اما شرط ما این بود کە گروه‌های مسلح سلاح‌هایشان را تحویل دهند.»

تاکید دوبارە صدر بر لزوم انحلال گروەهای مسلح در حالیست کە تلاش جریان‌ها برای تعیین نخست وزیر آیندە بە جایی نرسیدە است.

روز یکشنبە منابع مطلع فاش کردند جریان صدر سە نامزد برای دریافت پست نخست وزیری را معرفی کردە کە مصطفی الکاظمی یکی از آن‌هاست.

هم‌زمان قرار است دادگاە فدرال عراق روز سه‌شنبه پنجم بهمن دربارە شکایات گروەهای مسلح از انتخاب روسای مجلس عراق حکم نهایی را صادر کند.

بنابر نتایج نهایی انتخابات عراق که ۱۸ مهر امسال برگزار شد از ۳۲۹ کرسی مجلس این کشور ائتلاف به رهبری مقتدی صدر با ۷۳ کرسی اکثریت پارلمان را در اختیار گرفت.

نگاه روز
چند چند
قصه مردم

پربیننده‌ترین ویدیو‌ها

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید