روزنامه کیهان: روسیه نوین با روسیه تزاری فرق دارد

۱۴۰۰/۱۰/۳۰

روزنامه کیهان که تحت مدیریت نماینده خامنه‌ای اداره می‌شود، در سرمقاله‌ خود نوشت: «اصولا روسیه نوین با روسیه تزاری، چین گذشته با چین در حال تبدیل شدن به ابرقدرت اقتصادی جهان و ایران مقتدر اسلامی با ایران زمان قاجار کاملاً تفاوت دارند.»

خبر ورزشی
تاریخ شفاهی
نگاه روز

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید