مرکز رسانه قوه قضاییه حمید نوری، متهم به دست داشتن در اعدام‌های ۶۷ را «کارمند ساده» خواند

۱۴۰۰/۱۰/۲۷

مرکز رسانه قوه قضاییه به نقل از وکلای حمید نوری مدعی شد او در مدت بازداشت از داشتن عینک مطالعه محروم بوده است.

این مرکز حمید نوری را که متهم به دست داشتن در اعدام‌های ۶۷ است یک «کارمند ساده» قوه قضاییه خواند که از سال ۷۰ خود را بازنشست کرده است.

اخبار
خبر ورزشی
جهان‌نما

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید