معاون امور زنان رئیسی: می‌خواهیم آیین‌نامه‌ای برای دور کاری زنان وضع کنیم

۱۴۰۰/۱۰/۲۳

انسیه خزعلی، معاون ابراهیم رئیسی در امور زنان و خانواده گفت: «از آنجا که قانون دور کاری قانونی عام است و بین مردان و زنان تفاوتی قائل نشده، در صددیم با توجه به شرایط زنان آیین‌نامه‌ای برای آنها وضع شود.»

چشم‌انداز با سیما ثابت
خبر
امروز

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید