دبیر مجمع جهانی بیداری اسلامی:‌ جمهوری اسلامی منجر به امنیت بشر شده است

۱۴۰۰/۱۰/۲۳

حسین اکبری، دبیر مجمع جهانی بیداری اسلامی، با اشاره به وعده «انتقام سخت» حکومت ایران گفت:‌ «جمهوری اسلامی منجر به امنیت بشر شده است»

او اشاره کرد که مردم کشورهای مسلمان «آماده انتقام از دشمن» هستند و افزود: «عمده منابع جهان در دست مسلمانان است و جغرافیای ما جغرافیای مهمی است»

مستند کوتاه - دست خدا در اقتصاد ترکیه
نگاه روز
اخبار

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید