برای نخستین‌بار در عربستان سعودی، دادگاهی حکم به افشای هویت یک محکوم پرونده آزار جنسی داد

۱۴۰۰/۱۰/۲۱

برای ‌نخستین‌بار در عربستان سعودی، دادگاهی حکم داد هویت یک مرد محکوم به زندان و جریمه به دلیل «آزار جنسی» یک زن، در ملاء عام افشا شود

قانون مبارزه با آزار و اذیت عربستان یک سال قبل اصلاح شد تا امکان انتشار نام و احکام مجرمان در رسانه‌ها با هزینه شخصی خود آن‌ها فراهم شود

خلاصه خبرها
از بیماری زوال ذهن چه می‌دانیم؟
اخبار

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید