رییس قوه قضاییه: بسیاری از قضات امکان تهیه خانه در شهر محل خدمت را ندارند

۱۴۰۰/۱۰/۲۰

غلا‌حسین محسنی، رییس قوه قضاییه با اشاره به اینکه بسیاری از قضات امکان تهیه منزل در شهر محل خدمت خود را ندارند، گفت برخی از آنها نیز دو تا سه شیفته کار می‌کنند.

خبر
امروز
اخبار

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید