اتحادیه تعاونی‌های فرش دستباف: بزرگترین طراحان فرش دستباف ایران در حال رفتن به ترکیه هستند

۱۴۰۰/۱۰/۱۶

عبدالله بهرامی، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های فرش دستباف، با اشاره به واردات ۵۰۰ تن ابریشم در سال، گفت بزرگترین طراحان فرش دستباف را در ایران داریم، ولی آن‌ها در حال رفتن به ترکیه هستند چون حمایت نمی‌شوند

او افزود: متخصصان و طراحان فرش به جایی می‌روند که به این صنعت بها دهند

خلاصه خبرها
چند چند

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید