استاندار فارس: پزشکانی که تهدید به مهاجرت می‌کنند، می‌توانند بروند، بدرقه‌شان هم می‌کنیم

۱۴۰۰/۱۰/۱۲

محمدهادی ایمانیه، استاندار فارس در سخنانی گفت: «پزشکانی که تهدید به مهاجرت می‌کنند می‌توانند بروند و ما آن‌ها را بدرقه خواهیم کرد.»

او افزود: «دوران منحصر به فرد بودن پزشکان سر آمده است و در تمامی رشته‌ها افراد توانمند صالح و سالم وجود دارد.»

اقتصاد و بازار
امروز
ایران ۱۴۰۰

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید