نمایندگی خامنه‌ای در دانشگاه‌ها: مهاجرت نخبگان به خاطر ژنی که خارج می‌کنند نگران‌کننده است

۱۴۰۰/۱۰/۱۱

مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی خامنه‌ای در دانشگاه‌ها در مصاحبه‌ای با اشاره به مهاجرت نخبگان از ایران گفت: «ا آن بخش از مهاجرت نخبگان برای بازنگشتن و بازنگرداندن سرمایه، هم در بحث خود استعدادها هم در بحث جریان ژنی که می‌گوییم از کشور خارج می‌شود، نگران‌کننده است.»

اخبار و اخبار ورزشی
گفت‌وگوی ویژه
اخبار

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید