نماینده خامنه‌ای در قم: حضرت عیسی بدون یک روز سابقه مدیریتی به مسئولیت رسید

۱۴۰۰/۱۰/۲

محمد سعیدی، نماینده خامنه‌ای در قم، با بیان اینکه ماموریت و مسئولیت انبیا بر اساس قابلیت، تجربه و کسب علم نیست، گفت: «حضرت عیسی در شرایطی به مسئولیت رسید که حتی یک روز هم سابقه مدیریت و یا علم‌آموزی نداشت»

خلاصه خبرها
چشم‌انداز
انسان، زمین، فردا

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید