شهردار تهران: امیرکبیرهای زیادی در تهران وجود دارند

۱۴۰۰/۱۰/۲

علیرضا زاکانی، شهردار تهران با بیان اینکه آنچه در شهر مشاهده می‌شود زیبنده مردم پایتخت نیست گفت: «برای متحول کردن روح و کالبد شهر به کار جدی و همگانی نیازمندیم.»

او افزود: «امیرکبیرهای زیادی در این شهر وجود دارند که باید ظرفیت‌های آنها شناسایی شود.»

خلاصه خبرها
چند چند
مستند کوتاه - هری ترومن

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید