معاون وزارت بهداشت: ۹ میلیون نفر در ایران واکسن کرونا نزده‌اند

۱۴۰۰/۱۰/۱

کمال حیدری، معاون وزارت بهداشت گفت باید برای تجمع‌هایی مانند کنسرت، سینما، قطار و هواپیما ارائه کارت واکسن الزامی باشد.

او افزود در حال حاضر حدود ۹ میلیون نفر واکسن نزده‌اند و تنها ۵ میلیون نفر نوبت سوم واکسن خود را دریافت کردند.

خبر ورزشی
اخبار
اخبار

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید