عضو اتحادیه پوشاک: با کوچک شدن سبد مصرف خانواده‌ها، برخی دهک‌ها دیگر پوشاک نمی‌خرند

۱۴۰۰/۱۰/۱

مجید افتخاری، عضو اتحادیه پوشاک تهران، با اشاره به کاهش شدید تقاضا در بازار پوشاک گفت: «یک سری از دهک‌های جامعه دیگر پوشاک مصرف نمی‌کنند یا مصرف آن‌ها به حداقل رسیده است.»

او افزود با کوچک شدن سبد مصرف خانواده‌ها شاید پوشاک از اولویت مصرفی آن‌ها خارج شده است.

نگاه روز
بوم و گِل - فصل چهارم
تیتر اول

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید