نماینده اراک: چون شرع مقدس ما اجازه برخی مسائل را نمی‌دهد، سرمایه‌گذاران به ترکیه می‌روند

۱۴۰۰/۹/۳۰

محمد‌حسن آصفری، نماینده اراک در مجلس به پایگاه خبری انتخاب گفت افرادی که در ترکیه سرمایه‌گذاری کردند فقط به‌دلیل ارزش پولشان نبوده چون این کشور هم مشکلات جدی دارد، بلکه می‌خواستند از فضایی که در ترکیه وجود دارد اما ما به‌علت «قانون و شرع‌مقدس» نداریم، برای زندگی استفاده کنند

خلاصه خبرها
چند چند

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید