یک موسسه خیریه برای آزادی نازنین زاغری کارزار روزه‌داری زنان جهان را آغاز کرد

۱۴۰۰/۹/۲۹

موسسه خیریه فیلیا در بریتانیا در ادامه اعتصاب غذای همسر نازنین زاغری با راه‌اندازی کارزار روزه‌داری زنان جهان خواستار آزادی زاغری شد.

به گزارش گاردین، زنان شرکت‌کننده در این کارزار به مدت ۲۴ ساعت روزه‌داری می‌کنند تا از دولت بریتانیا بخواهند بدهی خود به ایران را پرداخت کند.

خبر ورزشی
اخبار
اقتصاد و بازار

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید