عضو ستاد مقابله با کرونا: اومیکرون قطعا در ایران هم وجود دارد

۱۴۰۰/۹/۲۶

مجید مختاری، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا، گفت: «حس من این است که اومیکرون قطعا در ایران هم وجود دارد و به زودی توالی آن تشخیص داده می‌شود»

او در گفت‌وگو با خبرگزاری برنا افزود: «واکسیناسیون به خصوص تزریق دوز بوستر را باید ادامه داد»

اخبار
اخبار
شاهد تاریخ

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید