نماینده چابهار: در سواحل مکران با بیش از ۶۰۰ هزار نفر جمعیت یک پزشک متخصص عفونی داریم

۱۴۰۰/۹/۲۳

معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار گفت: در سواحل مکران با بیش از ۶۰۰ هزار نفر جمعیت فقط یک پزشک متخصص عفونی فعالیت ‌می‌کند.

او همچنین شاخص سرانه تخت بیمارستانی در این منطقه را به ازای هر هزار نفر، کمتر از ۰/۴ عنوان کرد.

چند چند
یکی از ما
خلاصه خبرها

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید