هزاران شهروند ایرانی در کارزاری آنلاین خواستار ممنوعیت صدور گواهی بکارت شدند

۱۴۰۰/۹/۲۲

بیش از ۱۴ هزار شهروند ایرانی با پیوستن به کارزار آنلاین «درخواست ممنوعیت صدور گواهی بکارت و اصلاح قوانین مرتبط با آن» خواستار ممنوعیت آزمایش باکرگی شدند.

امضاکنندگان با خطاب قرار دادن محمدباقر قالیباف تقاضای خود را «برچیده شدن مسیر آزمایش باکرگی» عنوان کردند.

شاهد تاریخ
فردا
امروز

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید