روسیه: کارها در مذاکرات وین درباره برنامه اتمی ایران بر مبنای پیش‌نویس‌های قبلی پیش می‌رود

۱۴۰۰/۹/۲۲

میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در مذاکرات وین در توییتی نوشت مذاکره‌کنندگان توانستند بین نظرات جدید ایران و نیاز به تداوم گفت‌وگوها هماهنگی ایجاد کنند. کارها بر اساس پیش‌نویس‌های قبلی پیش خواهد رفت و پیشنهادات ایران پس از بررسی دقیق یا لحاظ یا رد یا اصلاح می‌شوند. روند عادی کار

انسان، زمین، فردا
چشم‌انداز با سیما ثابت
بررسی بازارها

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید