عضو شورای نگهبان: حقوق بشر اصلی و واقعی در جمهوری اسلامی رعایت می‌شود

۱۴۰۰/۹/۱۹

محمدرضا مدرسی یزدی، عضو فقهای شورای نگهبان، با بیان اینکه حقوق بشری که آمریکا حامی آن باشد «فریبی» بیش نیست گفت: «حقوق بشر اصلی و واقعی در اسلام و جمهوری اسلامی است که رعایت می‌شود»

او افزود: «استکبار فقط در ظاهر دم از حقوق بشر و دفاع از ملت‌ها می‌زند»

چشم‌انداز
ایران ۱۴۰۰
تیتر اول

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید