امام جمعه تهران: مردم چند صباح دیگر تحمل کنند تا دولت عاشق، مشکلات را حل کند

۱۴۰۰/۹/۱۹

کاظم صدیقی، امام جمعه تهران، با بیان اینکه مقاومت مردم ایران پاسخ داده است، گفت: اگر مردم چند صباح دیگر تحمل کنند، دولت جدید عاشق، با اتحاد سه قوا و اتحاد مردم مشکلات را حل می‌کند

او افزود: «شیطان رجیم می‌خواست از طریق کم‌آبی ملت ما را تحریک کند که موفق نشد»

اخبار
اخبار
بوم و گِل - فصل چهارم

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید