وزیر دادگستری: وقوع فساد در ایران زیاد نیست، احساس فساد زیاد است

۱۴۰۰/۹/۱۶

امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری گفت: «وقوع فساد و تجربه فساد در کشور زیاد نیست اما ادراک و احساس فساد زیاد است.»

او افزود به عنوان حکومت باید این نقیصه را رفع کنیم

اخبار
جهان‌نما
۲۴ با فرداد فرحزاد

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید