نظام پرستاری تهران: سال اول کرونا ماهی ۵۰۰ درخواست خروج پرستاران از کشور داشتیم

۱۴۰۰/۹/۱۶

رییس هیات مدیره نظام پرستاری استان تهران: در مورد مهاجرت پرستاران در یک سال اول کرونا آمار وحشتناکی داشتیم. مجوز خروج از کشور پرستاران در تهران در سال‌های قبل به طور میانگین ماهانه پنج نفر بود که این عدد در ایام کرونا در تهران به ماهی ۵۰۰ درخواست خروج از کشور رسید

خلاصه خبرها
امروز
ایران ۱۴۰۰

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید