نتایج یک تحقیق: رضا ضراب، عامل پولشویی برای ایران، در میامی زندگی مرفه دارد

۱۴۰۰/۹/۱۶

طبق تحقیق چندین رسانه از جمله روزنامه میامی هرالد آمریکا، رضا ضراب تاجر ایرانی‌تبار ترکیه‌ای که در پولشویی به نفع ایران دست داشته و با ۱۳۰ سال زندان مواجه است سال ۲۰۱۷ پذیرفت در دادگاه‌های آمریکا شهادت دهد و اکنون با اجازه دولت آمریکا با هویتی جعلی در میامی زندگی مرفهی دارد

خلاصه خبرها
چگونه به اکنون رسیدیم؟
خلاصه خبرها

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید