انجمن نویسندگان کودک به حذف نام چهار چهره ادبی از خیابان‌های تهران اعتراض کرد

۱۴۰۰/۹/۱۵

انجمن نویسندگان کودک و نوجوان در نامه‌ای به شورای شهر تهران ضمن اعتراض به حذف نام هوشنگ مرادی کرمانی، جبار باغچه‌بان، مهدی آذریزدی و صمد بهرنگی از خیابا‌ن‌های تهران، نوشت نام این افراد بر خیابان‌ها، به جایگاه آن‌ها نمی‌افزاید بلکه زینت‌بخش شهر است

خلاصه خبرها
چند چند

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید