نیویورک‌تایمز از ایجاد شبکه تولید و قاچاق مخدر «کاپتاگون» توسط نزدیکان بشار اسد خبر داد

۱۴۰۰/۹/۱۵

نیویورک‌تایمز نوشت تعدادی از نزدیکان بشار اسد شامل برادرش ماهر اسد، بازرگانان نزدیک به حکومت و حزب‌الله لبنان با ایجاد شبکه تولید و قاچاق مخدر «کاپتاگون» درآمدهای میلیارد دلاری کسب کرده‌اند

در سال‌های اخیر عربستان سعودی، ایتالیا و یونان محموله‌هایی از این مخدر ضبط کرده‌اند

یکی از ما
حرف آخر با پوریا زراعتی
کمبود تراشه

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید